Mantelzorgboete gaat definitief niet door

Ouderen die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering. Dat zou gebeuren vanaf 2019, maar het demissionaire kabinet trekt het plan in, zo is bekendgemaakt in de Voorjaarsnota.

De maatregel is omstreden en wordt in de wandeling de ‘mantelzorgboete’ genoemd, een door het CDA gelanceerde term. Critici zeggen dat de korting, die bedoeld was als bezuiniging, op gespannen voet staat met het streven om meer mensen voor hun ouders te laten zorgen.

Voordeel
Iemand met een AOW-uitkering die bij zijn kind gaat wonen, zou zo’n 300 euro worden gekort en daarmee op 50 procent van het minimumloon komen. Het kabinet verdedigde de maatregel door te wijzen op het voordeel dat het samenwonen oplevert ten opzichte van alleen wonen. Vaste lasten als huur, water, gas en licht kunnen worden gedeeld (vandaar de officiële naam ‘kostendelersnorm’ voor de mantelzorgboete).

De 214 miljoen euro die de maatregel had moeten opleveren wordt nu op andere plekken gevonden. De mantelzorgboete is al een paar keer uitgesteld. Staatssecretaris Klijnsma zegt blij te zijn dat van uitstel nu afstel komt.

(bron: http://nos.nl/artikel/2176051-mantelzorgboete-gaat-definitief-niet-door.html)